Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Ontgroei

Afbeelding
Logo Ontgroei

De Stichting Ontgroei werd opgericht in juli 2020 met als missie het stimuleren van eerlijke en duurzame alternatieven voor samenlevingen die op groei gericht zijn. Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd via het bredere Nederlandse Ontgroei-platform. Het steunen van de stichting betekent dus het steunen van de Ontgroei-beweging in Nederland.

Bestuursleden van de stichting zijn:

  • Crelis Rammelt (voorzitter)
  • Olga Vincent (secretaris)
  • Gerrit Stegehuis (penningmeester)

Alle leden van Ontgroei dragen bij aan de activiteiten van de stichting. Een facilitatiegroep zorgt voor de coördinatie van Ontgroei. 
Het doel van de activiteiten isactiviteiten is de ideeën van de Ontgroei-beweging in Nederland te verbreiden, die ideeën te laten oppikken door de politiek, van landelijk tot gemeentelijk niveau, en activiteiten te stimuleren en te ondersteunen die Ontgroei in praktijk brengen. Dat kan in het bijzonder inhouden het organiseren van symposia en bijeenkomsten, het verzorgen van lezingen, het schrijven van artikelen, het lobbyen bij politici en het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties in Nederland die soortgelijke doeleinden nastreven. Ook worden contacten onderhouden met de internationale Ontgroei-beweging door het uitwisselen van informatie en het bezoeken van conferenties.

De Stichting Ontgroei is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 78569524 (KVK-nummer) en 861453785 (RSIN-nummer). Ons beleidsplan is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

De stichting Ontgroei is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als ‘ANBI’, wat betekent dat giften aan Ontgroei kunnen worden afgetrokken van het belastbare inkomen.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting. 

Contact met hen kan worden opgenomen via het contactformulier op de pagina Sluit je aan.

Wil je onze stichting financieel ondersteunen, ga dan naar de pagina doneren.

Stichting Ontgroei is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften boven de fiscale drempel aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Op grond van de ANBI-status zijn wij verplicht onze jaarrekening te publiceren:
Jaarrekening 2021