Overslaan en naar de inhoud gaan

Verslag van de Ontgroei-bijeenkomst in Utrecht

Afbeelding
Ontgroei Assembly 18-11-2023 in Utrecht

Noemie Vetterli

Op 18 november vond de derde Ontgroei-assembly van 2023 plaats bij Emma, Utrecht. 

De belangrijkste uitkomst van deze bijeenkomst is dat we het volgende hebben vastgesteld: om te begrijpen wie we zijn en om ons als mensen te kunnen verbinden, moeten we onze kernwaarden bepalen. Het bepalen van deze waarden in één vergadering is echter onmogelijk, zeker gezien de verschillende perspectieven binnen onze groep en het feit dat veel leden niet aanwezig waren.  

Daarom hebben we voorgesteld om onze kernwaarden in de loop van 2024 te bepalen. Om dit doel te bereiken willen we beginnen met een leerervaring over de principes en waarden van ontgroei. Een suggestie is om te beginnen met een korte trainingsreeks om dit proces te vergemakkelijken. Hierna zouden we elkaars perspectieven kunnen leren kennen door middel van verschillende manieren van discussie. We zouden de kennis van professionele facilitators kunnen gebruiken om dit in de praktijk te organiseren. Deze discussies zouden meerdere vergaderingen beslaan en indien mogelijk alle leden zouden erbij betrokken zijn, om open discussies en leren aan te moedigen. Tegen het einde van 2024 hopen we tot een aantal kernwaarden te komen. Deze waarden moeten collectief worden bepaald, zodat ze Ontgroei vertegenwoordigen.

Op dit moment faciliteert Ontgroei onderwijs, deelt informatie en bevordert samenwerkingen. We nodigen leden uit om dit te blijven doen. Stel ideeën voor, stel vragen, open debatten, start projecten... Ontgroei is wat we ervan maken. Wees niet bang om een idee of project te lanceren - je zult andere mensen vinden om je te helpen, laat ons elkaar motiveren. 

Eén manier om Ontgroei te blijven opbouwen is door bestaande lokale groepen nieuw leven in te blazen of nieuwe groepen te creëren waar er nog geen zijn. Een andere manier is om in contact te komen met anderen rondom thema's die je na aan het hart liggen. Lokale groepen of themagroepen kunnen gepromoot worden via de Ontgroei nieuwsbrief of via de Ontgroei appgroep op Signal en Ontgroei Discord. Het gebruik van Discord kan verbindingen tussen mensen vergemakkelijken - door gebruik te maken van de subkanalen of door nieuwe kanalen aan te maken. De nieuwsbrief is ook een geweldig hulpmiddel om evenementen en ideeën te delen, gebruik het! 

Dit vat onze vergadering samen: laten we onze kernwaarden collectief definiëren, onze lopende activiteiten voortzetten en onszelf motiveren om te blijven leren en onderwijzen over ontgroei.