Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontgroei is anti-imperialistisch en anti-koloniaal

Bij Ontgroei pleiten we voor rechtvaardigheid op milieugebied. We erkennen dat de voortdurende klimaat- en ecologische crisis niet alleen ongelijke wereldwijde gevolgen heeft, maar ook gebaseerd is op een lange geschiedenis van wereldwijde uitbuiting van arbeid en milieu. Omdat deze uitbuiting vaak plaatsvond in de context van koloniale en neokoloniale onderdrukking, moet ontgroei anti-imperialistisch en anti-koloniaal zijn.

Daarom vinden we het essentieel om ons ook uit te spreken tegen de huidige koloniale onderdrukking en het geweld in Gaza. Van het bombarderen van ziekenhuizen, scholen, schuilplaatsen en vluchtelingenkampen tot het blokkeren van humanitaire hulp en het achterhouden van voedsel en water - wat er in Gaza gebeurt zijn ernstige mensenrechtenschendingen, waarschijnlijk een genocide. Dit geweld komt bovenop een lange geschiedenis van koloniale bezetting en militaire onderdrukking van het Palestijnse volk. Wij veroordelen dit. Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over het feit dat demonstranten die opkomen voor de mensenrechten van het Palestijnse volk momenteel het slachtoffer zijn van politiegeweld en laster in de media.

De afgelopen weken hebben studenten en universiteitsmedewerkers in Nederland geprotesteerd tegen de medeplichtigheid van hun instellingen aan de schending van Palestijnse mensenrechten - met name door hun banden met Israëlische universiteiten. Dit is een legitieme zorg in het licht van het groeiende bewijs van de medeplichtigheid van Israëlische universiteiten aan de onderdrukking van Palestijnen op Israëlisch grondgebied. Studenten en medewerkers hebben het recht om de medeplichtigheid van hun universiteiten aan mensenrechtenschendingen in twijfel te trekken. Wij veroordelen daarom de gewelddadige onderdrukking van deze protesten en zijn solidair met de demonstranten.

Bovendien worden de aanhoudende universiteitsprotesten in de Nederlandse media vaak afgeschilderd als gewelddadig en vandalistisch. Wij vinden het essentieel om te benadrukken dat mensen in een democratie een wettelijk recht hebben om te demonstreren en dat dit recht vele vormen van protest omvat: marsen, optochten, demonstraties op stadspleinen, flashmobs, protestbijeenkomsten, sit-ins, blokkades en bezettingen. Het recht op demonstratie wordt gegarandeerd door het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet. Ontgroei verdedigt dit recht.

Tegelijkertijd verwerpen we de onjuiste logica dat het opkomen voor de waardigheid en mensenrechten van een volk een bedreiging vormt voor de waardigheid en mensenrechten van een ander volk. In onze ogen is deze logica gebaseerd op de bevooroordeelde discriminatie van een volk als een bedreiging - een logica die ten onrechte koloniale onderdrukking legitimeert. Bij Ontgroei bevorderen we de bevrijding van ideologieën van kolonialisme en onderdrukking. We pleiten voor een rechtvaardige en billijke samenleving, die de rechten van mensen en ecosystemen beschermt. Het recht op een waardig en goed leven voor iedereen staat centraal in ontgroei, en het handhaven van mensenrechten staat centraal in dit streven. Het is een waarde die niet als controversieel moet worden beschouwd in een democratische en pluralistische samenleving.

Daarom vinden we het ook essentieel om op te komen voor de vrijheid van politieke en culturele expressie binnen en buiten onze universiteiten. Ontgroei zelf is het resultaat van vrije academische expressie en kritiek op de gevestigde groeiafhankelijke, imperialistische en gemilitariseerde wereldeconomie. Het bevordert kritisch en politiek denken binnen onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Daarom heeft Ontgroei ook veel leden die studeren en/of werken aan Nederlandse universiteiten, en wiens academische vrijheden beschermd moeten worden.

Ontgroei is solidair met het volk van Palestina, met de demonstranten aan Nederlandse universiteiten en met alle slachtoffers van onderdrukking. 

Andro Rilovic (University of Amsterdam)
Federico Savini (University of Amsterdam, Facilitation Ontgroei)
Miriam Meissner (Maastricht University, Facilitation Ontgroei)
Crelis Rammelt (University of Amsterdam, Facilitation Ontgroei)
Julien-François Gerber (International Institute of Social Studies, The Hague, Facilitation Ontgroei)
Shivani Kaul (University of Amsterdam)
Gerrit Stegehuis (Facilitation Ontgroei)
ook namens vele anderen bij Ontgroei