Overslaan en naar de inhoud gaan

'De grenzen aan groei' - jaarprogramma in Radius (Delft)

Afbeelding
Het waterwerk van ons geld in Radius Delft

2024 staat bij Radius, Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie, volledig in het teken het jaarprogramma De grenzen aan groei. Tot 5 mei loopt de tentoonstelling Het verlangen naar een donut(economie), die zich richt op het herijken van de relatie tussen economie en ecologie. Aan de hand van het werk van twaalf kunstenaars geeft de tentoonstelling invulling aan een systeem waarin economisch en ecologisch welzijn in onderlinge samenhang en binnen planetaire grenzen wordt bezien. Hoe ziet een dergelijke meer-dan-menselijke en klimaat-inclusieve economie die recht doet aan een bredere welvaartsdefinitie eruit?
Deelnemende kunstenaars: bambi van balen & Branco van Gelder | TOOLS FOR ACTION, Eline Benjaminsen & Dayna Casey, Cian Dayrit, DISNOVATION.ORG, Rosie Heinrich, Toril Johannessen, Carlijn Kingma, Jonas Staal, Marjet Zwaans & David Habets

Het waterwerk van ons geld

Het waterwerk van ons geld - Carlijn Kingma in Radius Delft


Op de expositie is ook het indrukwekkende 'The Waterworks of Money/Het waterwerk van ons geld' van Carlijn Kingma te bewonderen. Met deze serie vestigt Kingma onze aandacht op de verschillende monetaire, financiële en fiscale systemen die vaak aan ons oog onttrokken worden, maar toch een grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Anders dan bij traditionele cartografie, concipieert Kingma haar kaarten als een soort mindscapes - voorstellingen van de geest - waarin ze de politieke, maatschappelijke, spirituele en economische mechanismen die onze samenleving beheersen analyseert. Opnieuw samengevoegd tot fictieve werelden, krijgen deze mechanismen de vorm van fantasiearchitectuur waarin Kingma het wonder van de technologie op ironische wijze kritisch benadert.
In de ogenschijnlijke techno-utopie van de hedendaagse financiële wereld die wordt voorgesteld in 'Het waterwerk van ons geld', reflecteert Kingma op de misleidende principes van het kapitalisme en het doelbewust cryptische technocratische taalgebruik van de economie, het bankwezen en de belastingdienst. Door watermetaforen te gebruiken voor het in beeld brengen van monetaire systemen, wil Kingma het reilen en zeilen van de economie wat begrijpelijker maken: waar zijn de bronnen waaraan het geld ontspringt? Hoe stroomt het? Waar kunnen we economische overvloed vinden en waar is er sprake van droogte? Met een kritische en humoristische ondertoon weet Kingma in haar zeer gedetailleerde en fantasievolle architecturale werken de complexe werking van geldsystemen bloot te leggen. Met de serie als geheel wil ze bijdragen aan het vergroten van onze kennis van het functioneren van monetaire, financiële en fiscale systemen. Daarbij wijst ze ons niet alleen op de ongelijkheid die hieruit voortkomt, maar ook op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om de huidige economie, die bestuurd wordt vanuit de ivoren torens van technocraten, in te ruilen voor een regeneratieve, milieubewuste economie.

Op de bijbehorende website is een geanimeerde versie van het werk te zien, met een voice-over die uitlegt hoe het werk tot stand is gekomen.
Maar mooier nog is natuurlijk een bezoek aan Radius, waar je haar werk van dichtbij kunt bewonderen.

Radius, Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie
Kalverbos 20
2611XW Delft
Klik hier voor meer informatie.