Overslaan en naar de inhoud gaan

Roman Krznaric: 'De goede voorouder'

2-3 minuten
Afbeelding
Krznaric - De goede voorouder

Langetermijndenken voor een kortetermijnwereld

De wereld staat er niet bepaald rooskleurig voor. ‘We’ overschrijden bijna alle planetaire grenzen voor een blijvend gebruik van de hulpbronnen van onze planeet. En miljarden mensen delen niet in de wereldwijde welvaart en zakken door het sociale fundament voor een menswaardig bestaan.
Een belangrijke oorzaak voor deze ontwrichtende situatie is het kortetermijndenken. Je ziet het bij bedrijven en overheden, maar ook in de persoonlijke keuzes van (de meeste) individuen. Het vormt een van de grootste obstakels die Ontgroei uit de weg moet ruimen.
Krznarics boek ‘De goede voorouder’ biedt zes praktische handvatten om onze geesten rijp te maken voor het langetermijndenken. Daarmee verbreden we de  loyaliteit van onze eigen generatie naar de hele mensheid – nu en in de (verre) toekomst.

We moeten weer kathedralenbouwers worden. Niet letterlijk, maar ons spiegelend aan de middeleeuwers die begonnen met de bouw van een kathedraal waarvan ze op voorhand wisten dat ze hem zelf nooit voltooid zouden zien. De mens is de enige soort met het vermogen om te denken in langetermijnprojecten. Daarin ligt ook de basis voor de complexe maatschappij waarin we terechtgekomen zijn.
Tegelijkertijd hebben we de sterke neiging om niet verder te kijken dan onze dagelijkse behoefte. Maar met onze keuzes voor direct comfort en luxe koloniseren we de toekomst. Veel van wat we nu verbrassen, ontnemen we voorgoed aan onze kindskinderen. Wat voor wereld willen we hen nalaten?
Krznaric ontvouwt met deze en andere vragen een intergenerationele ethiek. Waarom zou je je druk maken over toekomstige generaties? Wat zou het uiteindelijke doel van de menselijke soort moeten zijn? Probeer je eens voor te stellen hoe de menselijke beschaving er in de toekomst uitziet. Realiseer je je dat onze huidige generatie maar een nietige tussenstap is in de diepe tijd van de geschiedenis en toekomst van onze aarde? Welk recht hebben wij om dit huis van de mensheid in een staat van ontbinding achter te laten?

‘De goede voorouder’ is een inspirerend boek. Natuurlijk kan zo’n boek alleen niet de noodzakelijke nieuwe mindset afdwingen. Maar het biedt hoop, omdat het zo overduidelijk een uitweg uit de misère wijst.

Als er iets is dat de mensheid verenigt, moet het liefde voor hun naasten zijn. Zodra bedrijfsleiders en beleidsmakers gaan inzien dat kortzichtige beslissingen enorme schade zullen toebrengen aan hun kinderen en kleinkinderen, kunnen ze toch niet anders dan koers zetten naar een duurzame, eerlijke toekomst?

Laten we vanuit Ontgroei daarom keer op keer oproepen om goede voorouders te worden. 

Roman Krznaric: De goede voorouder; Langetermijndenken voor een kortetermijnwereld
2020 (in het Nederlands vertaald in 2021)
ISBN: 9789025907938