Overslaan en naar de inhoud gaan

Post-groei planning: steden voorbij de markteconomie

Afbeelding
Cover boek Urban Degrowth

Dit boek gebruikt een breed scala aan conceptueel en empirisch materiaal om plannings- en beleidsbenaderingen te identificeren en te onderzoeken die verder gaan dan de noodzaak van voortdurende economische groei. Het schetst een pad naar planningstheorieën en -praktijken die het cyclische proces van stedelijke expansie, crises en herstel kunnen doorbreken, die ecosystemen en mensenlevens negatief beïnvloeden.

Om de dramatische sociale en ecologische impact van verstedelijking te verminderen, biedt dit boek zowel kritiek op door groei geleide stedelijke ontwikkeling als een voorproefje van ecologisch regeneratieve en sociaal rechtvaardige manieren om steden en regio's te organiseren. Het onthult mogelijkheden voor post-groeiplanning op het gebied van collectieve huisvesting, mobiliteit, stedelijke commoning, ecologisch landgebruik, symbiose tussen stad en platteland, en alternatieve planningswereldbeelden. Het biedt daarmee een toolkit met concepten en praktijkvoorbeelden voor stadswetenschappers, stedenbouwkundigen, activisten, architecten en ontwerpers die steden willen laten bloeien binnen de grenzen van de planeet. 

Zowel voor experts als beginners op het gebied van post-groeidenken. Het boek wordt afgesloten met een manifest en een verklarende woordenlijst met sleutelbegrippen voor stedelijke wetenschappers, studenten en praktijkmensen.

Post-Growth Planning: Cities Beyond the Market Economy
Savini, Federico, Ferreira, Antonio, & Schönfeld, Kim von (ed.); contr. by Marta Conde ... [et al.]. Routledge, 2022. 

Er is ook een podcast in twee delen: Introduction to urban degrowth.