Overslaan en naar de inhoud gaan

Op ontgroei gerichte waardecreatie

Afbeelding
Zaailingen - Seedlings growing - cop. Negative space

De diepgaande sociaal-economische transformaties die ontgroei met zich meebrengt, hebben betrekking op de manier waarop organisaties waarde creëren. Er zijn echter conceptuele lacunes met betrekking tot de vormen en betekenissen van organisatorische waardecreatie die in lijn zijn met ontgroei.

Tegen deze achtergrond is een integratief en systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar casestudies van op ontgroei gerichte, respectievelijk post-groeigerichte organisaties.

Het resultaat is een compilatie van negenendertig op ontgroei gerichte patronen van organisatorische waardecreatie, gestructureerd in zeven thematische groepen. Hieruit zijn zeven theoretische stellingen afgeleid over wat het betekent om deel te nemen aan op ontgroei gerichte waardecreatie van organisaties. Ten slotte wordt besproken hoe deze bevindingen organisatorische transformatie en toekomstige theorieontwikkeling kunnen inspireren.

Engelstalig onderzoek

Froese, Tobias, Richter Markus, Hofmann Florian, Lüdeke-Freund Florian. Degrowth-oriented organisational value creation: A systematic literature review of case studies. Ecological Economics. 2023;207:107765.