Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar een stedelijke ontgroei: Bewoonbaarheid, eindigheid en polycentrisch autonoom

Afbeelding
EPA: Economy and Space

Samenvatting

In het afgelopen decennium heeft ontgroei een concreet alternatief geboden voor eco-modernisering, waarbij een samenleving wordt geprojecteerd die is geëmancipeerd van de milieuvernietigende noodzaak van concurrentie en consumptie. Stedelijke ontwikkeling is de motor van economische groei; Steden zijn daarom uitstekende plaatsen van interventie voor ontgroei-activisten. Niettemin moeten de planningsprocessen die stedelijke ontwikkeling stimuleren, nog steeds in twijfel worden getrokken vanuit een ontgroei-perspectief. Om een pad vrij te maken voor een stedelijke agenda voor degrowth, heroverweegt dit document de instellingen die stedelijke ontwikkeling in groeiafhankelijke hedendaagse economieën regelen. Het begint met het problematiseren van de regionale territorialisering van economische concurrentie, ideologie van landschaarste en instelling van gezoneerde eigendomsrechten, die samen stedelijke ontwikkeling tot een motor van groei maken. Het schetst vervolgens drie overgangen naar stedelijke ontgroei, pleitend voor een regionale verbeelding van polycentrisch autonomisme, een paradigma van eindigheid in ontwikkeling en zorg voor bewoonbaarheid als principe van ruimtelijke organisatie.

Lees het volledige (Engelstalige) artikel:

Federico Savini - Towards an urban degrowth: Habitability, finity and polycentric autonomism. Environment and Planning A: Economy and Space. 2021, Vol. 53(5) 1076–1095