Overslaan en naar de inhoud gaan

Is geluk mogelijk in een ontgroei-samenleving?

Afbeelding
Cranes, Hokkaido, Japan

Ontgroei wordt steeds vaker genoemd als een haalbare optie om te komen tot een duurzame samenleving. Tegenstanders werpen echter tegen dat ontgroei een daling van de economische levensstandaard met zich meebrengt, wat ook zou leiden tot een vermindering van het het individuele geluk en het collectieve welzijn. 

In deze studie wordt het bestaande theoretische debat empirisch onderzocht, aan de hand van het voorbeeld van Japan. De lange termijn-daling van de economische levensstandaard heeft daar niet geleid tot een lange-termijn-daling van het subjectieve welzijn, waardoor de argumenten voor ontgroei worden versterkt.

Komatsu, Hikaru, Rappleye Jeremy, Uchida Yukiko. Is happiness possible in a degrowth society? Futures. 2022;144:103056.