Overslaan en naar de inhoud gaan

Exploratie van ontgroei beleidsvoorstellen

Afbeelding
Baby turtle Tulum Mexico

Systematische review van de degrowth literatuur van 2005 tot 2020 waarbij gebruik is gemaakt van de RepOrting standards for Systematic Evidence Syntheses (ROSES) methodologie. Van de in totaal 1166 gevonden teksten over Ontgroei (artikelen, boeken, boekhoofdstukken en scripties van studenten), werden er 446 geïdentificeerd die 530 afzonderlijke specifieke beleidsvoorstellen bevatten (50 doelen, 100 doelstellingen, 380 instrumenten). Deze gereedschapskist is onderverdeeld in 13 beleidsthema's - voedsel, cultuur en onderwijs, energie en milieu, bestuur en geopolitiek, indicatoren, ongelijkheid, financiën, productie en consumptie, wetenschap en technologie, toerisme, handel, stadsplanning en werk - waarbij steeds onderscheid is gemaakt tussen doelen, doelstellingen en instrumenten. Ook de precisie, frequentie, kwaliteit en diversiteit van de instrumenten is beoordeeld. Daarnaast is de ontwikkeling van de gereedschapskist tot nog toe geëvalueerd. 

Engelstalig onderzoek

Fitzpatrick N, Parrique T, Cosme I. Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis. Journal of Cleaner Production. 2022;365:132764.