Overslaan en naar de inhoud gaan

Een typologie van het discours van de circulaire economie: navigeren door de verschillende visies van een omstreden paradigma

Afbeelding
Onderzoek - Resources conservation & recycling

De circulaire economie (CE) is onlangs een populair discours geworden, vooral in de overheids- en bedrijfssectoren. Gezien de sociaal-ecologische uitdagingen van het Antropoceen, zou het concept van CE inderdaad kunnen helpen bij de overgang naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige toekomst. De feitelijke definitie, doelstellingen en vormen van implementatie van de CE zijn echter nog steeds onduidelijk, inconsistent en betwist. Verschillende actoren en sectoren articuleren zo circulaire discoursen die aansluiten bij hun belangen, en die vaak onvoldoende de ecologische, sociale en politieke implicaties van circulariteit onderzoeken. In deze context vraagt dit onderzoek zich af hoe de geschiedenis, complexiteit en pluraliteit van circulariteitsdiscoursen beter kunnen worden genavigeerd en geanalyseerd door ze conceptueel te differentiëren in een uitgebreide discourstypologie. Om deze vraag te beantwoorden is een kritisch literatuuronderzoek uitgevoerd, dat eerst de kernuitdagingen, hiaten en beperkingen van het CE-concept onderzoekt en reflecteert. Ten tweede ontwikkelt dit onderzoek een uitgebreide tijdlijn van circulariteitsdenken, die 72 verschillende CE-gerelateerde concepten uit het globale noorden en zuiden identificeert en conceptueel classificeert (zoals Gandhiaanse en steady-state economie, buen vivir, donuteconomie en degrowth). Dit leidt tot de ontwikkeling van een typologie van circulariteitsdiscoursen, die circulariteitsvisies classificeert op basis van hun positie op fundamentele sociale, technologische, politieke en ecologische kwesties. Dit onderzoek probeert dus een basis te bieden voor een meer inclusieve en uitgebreide discussie over het onderwerp, die de verbeelding opent met betrekking tot de vele circulaire toekomsten die kunnen bestaan en een kruisbestuiving van ideeën, beleidsopties, strategieën, praktijken en oplossingen mogelijk maakt.

Engels

Calisto Friant, M., Vermeulen, W. J., & Salomone, R. (2020). A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm. Resources, Conservation and Recycling161