Overslaan en naar de inhoud gaan

Analyse van het beleid van de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie: woorden versus daden

Afbeelding
Onderzoek - Sustainable Production and Consumption

Sinds de publicatie van het actieplan voor de circulaire economie van de Europese Unie in 2015 is dit nieuwe duurzaamheidsparadigma een leidende kracht geworden achter het milieu- en economische beleid van de Commissie-Junker. De Europese Unie (EU) heeft gekozen voor een bijzondere benadering van circulariteit, met hoge verwachtingen om het concurrentievermogen te vergroten, economische groei te bevorderen en banen te creëren, terwijl de milieueffecten en de afhankelijkheid van hulpbronnen worden verminderd. De circulaire economie (CE) is echter een omstreden paradigma, waarvoor veel concurrerende interpretaties bestaan, die elk op zoek zijn naar verschillende gradaties van sociale, ecologische en politieke transformatie. Gezien de opkomende en omstreden staat van de academische literatuur over CE, is de omarming van het concept door de EU een opmerkelijk fenomeen, dat nog steeds slecht is onderzocht. Het doel van dit artikel is dus om deze onderzoekskloof aan te pakken door het CE-discours en het beleid van de Junker-commissie (2014-2019) te analyseren om hun duurzaamheidsimplicaties kritisch te bespreken en belangrijke beleidsaanbevelingen te ontwikkelen. Hiervoor maakt dit onderzoek gebruik van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De paper analyseert eerst kritisch het discours van de EU op basis van een typologie van circulariteitsdiscoursen. Vervolgens wordt de complexe reeks concrete CE-beleidsmaatregelen en -acties van de EU geëvalueerd en vergeleken met haar discours. De resultaten tonen een dichotomie tussen woorden en daden, met een discours dat nogal holistisch is, terwijl het beleid zich richt op "end of pipe" -oplossingen en niet ingaat op de vele sociaal-ecologische implicaties van een circulariteitstransitie. Er worden dus verschillende acties aanbevolen om de systemische uitdagingen van een circulaire toekomst vanuit een meervoudig perspectief aan te pakken.

Engels

Calisto Friant, Martin, Walter J. V. Vermeulen, and Roberta Salomone. 2021. Analysing European Union Circular Economy Policies: Words versus Actions. Sustainable Production and Consumption 27 (337): 337–353.