Overslaan en naar de inhoud gaan

Alles is erfgoed: sloopstop, nieuwbouwpauze en reparatiearchitectuur

Afbeelding
Gouda, sloop Oosterwei

door Mark Minkjan 

Het etiket materieel erfgoed krijgt een geheel andere betekenis wanneer we het concept “materieel” letterlijker nemen dan de cultuurhistorische lezing van monumentenzorg of erfgoedstudies. Het gros van de gebouwen om ons heen is jonger dan 100 jaar (7.404.416 van de 8.203.980, oftewel 90,3 procent van alle bestaande woningen in Nederland is na 1925 gebouwd). Om ze te kunnen bouwen is zoveel fossiele energie verbruikt en CO2 uitgestoten dat de meeste meters in het rood staan wat betreft de planetaire grenzen. Baksteen, beton en staal waren de voornaamste ingrediënten van het bouwdieet van al deze 8 miljoen woningen, maar vooral die uit de laatste 100 jaar. In al die gebouwen liggen dus zoveel minerale grondstoffen, verstookte brandstoffen en verschraalde biodiversiteit besloten dat het in feite zeer kostbare bouwwerken zijn.

Platform Woonopgave presenteerde tijdens het ‘Never Demolish’-symposium een eerste analyse naar de potentie van de miljoenen ‘gewone’ Nederlandse rijtjeswoningen. Hoe kunnen deze zich beter aanpassen naar huidige en toekomstige woonbehoeftes? De komende tijd zullen we onderzoek blijven doen naar manieren om extra woningen te creëren door middel van hergebruik, transformatie en ontsluiting van bestaande ruimte.

Platform woonopgave