Overslaan en naar de inhoud gaan

World Wildlife Day

Afbeelding
Dwerguil

Dit is een internationale dag van de Verenigde Naties om alle dieren in het wild en over de hele wereld te vieren. Deze dieren en planten zijn cruciaal voor al het leven op deze planeet en het verlies van leefgebied heeft een sterk negatieve invloed op hun overleving. Deze datum werd specifiek gekozen om te verwijzen naar de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), die in 1973 werd ondertekend.

Organisator(en)
UN and CITES