Overslaan en naar de inhoud gaan

Collegereeks Veranderen Economisch Denken

Afbeelding
Collegereeks Veranderen Economisch Denken

De Kring Amsterdamse Economen (KAE) en Kring Andragologie organiseren een collegereeks veranderd economisch denken voor alumni en studenten.

Het bestaand economisch denken staat in de maatschappij fors onder kritiek: vanuit verduurzaming & uitputting van onze wereld, vanuit klimaatverandering & CO2-reductie, en vanuit het circulair maken & vergroenen van de economie. Waarbij de discussie gaat over o.a. de verantwoordelijkheid van bedrijven hierin, wel/geen noodzaak tot krimp (degrowth) & consuminderen, de verschuiving van Bbp-denken naar het concept Brede Welvaart als maatstaf, en over de vraag of er niet überhaupt een nieuw duurzaam economisch paradigma nodig is. Terwijl in de dagelijkse praktijk ondertussen het financieel monetair-systeem, de financiering van (overheids)schulden, het ontstaan van overwinsten in combinatie met de groeiende nationale en mondiale zorg over inflatie, bestaanszekerheid en rechtvaardigheid, evenzovele tekenen aan de wand zijn.

College programma

Dinsdag 26 sept - Roles and Responsibilities of business in sustainability

Dinsdag 10 okt - Duurzame groei of bewuste krimp: existentiële vragen voor economen

Dinsdag 31 okt - Welzijnseconomie Matrix

Dinsdag 14 nov - Naar een duurzaam economisch paradigma

Dinsdag 28 nov - Internationale economische aspecten

Sprekers

Arno Kourula
Marleen Janssen Groesbeek
Nicky Pouw
Kees Cools RA
Erik Dirksen MSc.

Tijd
19.00 - 21.00 uur
Organisator(en)
De Kring Amsterdamse Economen (KAE) en Kring Andragologie
Plaats

Roeters Eiland Campus, Amsterdam

Kosten

De deelnamekosten zijn €300,- voor de hele reeks. AUV-leden betalen €240,- en studenten 100,-.